Geldigheid visum Sri Lanka

De geldigheid van het visum Sri Lanka

Op de pagina over de voorwaarden van het visum Sri Lanka kunt u lezen waaraan u moet voldoen om een geldig reisdocument te kunnen aanvragen. In het hierna volgende kunt u de geldigheidsduur van het visum lezen en wat u moet doen als u een verlenging van deze tijdsduur wilt hebben.

De standaard geldigheidsduur

Toeristen, zakenreizigers en reizigers die de luchthaven van Sri Lanka gebruiken voor een overstap kunnen een e-visum, ook wel ETA (Electronic Travel Authorization) aanvragen. Het e-visum voor Sri Lanka is 180 dagen geldig vanaf de uitgiftedatum. Binnen die periode mag u maximaal 30 dagen in Sri Lanka verblijven. Het is een double entry visum, wat betekent dat u hiermee twee keer het land mag betreden. Let u er wel op dat u binnen 30 dagen na de eerste keer Sri Lanka voor de tweede keer moet betreden en verlaten.

Als uw aankomst verder dan 90 dagen in de toekomst ligt kunt u uw aanvraag wel vast bij ons indienen. Wij bewaren uw aanvraag en dienen deze 90 dagen voor uw geplande aankomst in. Wij wijzen u erop dat bij de aanvraag van het visum gevraagd wordt naar de geplande aankomstdatum. De daadwerkelijke aankomstdatum mag hier van afwijken, mits uw aankomstdatum binnen de geldigheid van uw visum ligt.

Visum verlengen

Wilt u langer dan de standaard 30 dagen in Sri Lanka verblijven, dan kunt u dit na aankomst regelen bij the Immigration Services Centre in Colombo. U kunt uw visum bij aankomst verlengen tot 90 dagen. Daarna kunt u uw visum nog eenmaal met 90 dagen verlengen. Voorwaarde hierbij is dat na vertrek uit Sri Lanka het paspoort van de betreffende reiziger nog minimaal twee maanden geldig is. Een aangevraagde tweede verlenging van 90 dagen komt hoogst zelden voor. E.e.a. dient door de betrokkene persoonlijk te worden afgehandeld.

Garantie dat een aanvraag gehonoreerd wordt, is er niet. U dient een verlengingsformulier in te vullen, waarbij u o.a. uw verblijfadres doorgeeft en u een pasfoto moet inleveren. Bij verlenging van een zakelijke reis is hiernaast nog een werkgeversverklaring nodig om aan te tonen dat de verlenging noodzakelijk is.

Wanneer verliest een visum zijn geldigheid?

Als de verloopdatum van het visum die in het paspoort staat wordt overschreden, loopt u het risico voor toekomstige aanvragen uitgesloten worden. U riskeert zelfs boetes, arrestatie of uitzetting. Dit geldt voor meerdere overtredingen van de visum voorwaarden. De immigratiedienst van Sri Lanka is bij vermoeden van fraude gerechtigd zonder opgaaf van reden de geldigheid van visa teniet te doen en mogen reizigers bij aankomst weren.